Sosyal ağlarda biz

Ödev / Etüt Çalışmaları

Ders öğretmenleri tarafından öğrencilerimize;

Derste işlenen konunun kavratılmasına yönelik günlük ödevler,

Her ünite sonunda, konunun bütünüyle çalışılması ve daha iyi kavranması için ünite sonu ödevleri verilir ve bu ödevler veli ve öğrencilerin takibi açısından ÇAMLICA  NET'e girilir.Ders öğretmenleri  ve sınıf rehber öğretmenler tarafından kontrol edilir ve takibi yapılır.

Her sınıf ve her ders için, baştan itibaren en son işlenen konuları içeren haftalık ödev föyleri  verilir. Bu föyler, belirlenen tarihlerde okul idaresi ve öğretmenlerden oluşan bir ekip tarafından kontrol edilir ve ödevi eksik olan öğrencilerin takipleri ayrıca yapılır.

Her ay işlenen konular ile ilgili BDS'ler yapılır. Eksiği olan öğrenciye sınav sonuçları doğrultusunda etüt,soru çözüm ve ek ders çalışmaları yapılır.

Bu çalışmalar veli işbirliği çerçevesinde oluşturulur.

Ara tatillerde , her sınıf ve her branş için ayrı hazırlanan ödevler verilir.

Yaz tatili için öğrencilerimize çeşitli etkinlik programları, okuma listeleri ve ödev kitapçıklarından oluşan yaz ödevleri ve rehberlik biriminin hazırladığı yaz tatili çalışma programı verilir.