Sosyal ağlarda biz

KULÜPLERİMİZ

 

VOLEYBOL

      Voleybol, genel anlamda her spor dalının sağladığı fiziksel gelişimi sağlamakla birlikte; vücudun esneklik kazanmasına, diğer toplu sporlara nazaran daha fazla yardımcı olmaktadır. Voleybol branşına; çocuklarımız okulumuzda bulunun kapalı spor salonumuzda ve açık alan voleybol sahamızda uzman öğretmen ve antrenörler tarafından eğitimi verilerek yetiştirilmektedir.

 

Voleybol takımımızı Türkiye Voleybol Federasyonu Malatya il Temsilcisi Sayın Cumali KURAK çalıştırıyor.

 

BASKETBOL

    Kulübün amacı;   Sporun bütün bireyler üzerinde olumlu etkisi vardır. Her spor dalı gibi basketbol sporunun da hem fiziksel hem zihinsel etkileri vardır. Bu nedenle küçük yaştaki çocuklara özellikle basketbol sporu sevdirilmelidir. Küçük yaştaki çocukların basketbol sporuna yönelmesi, basketbol sporu yapması, düzenli olarak antrenmanlara gitmesi çocuğunuzun sosyal biri olmasını sağlar.

 

Basketbol sporunun çocuklar üzerindeki etkileri;

 

 1 ) Fiziksel açıdan kas ve kemik yapıları güçlenir ve sürat, çeviklik ve esneklik kazanırlar.

 

2 ) Basketbol sporu bir takım sporu olduğundan takım olarak hareket etme duygusunu öğrenir, dinamik bir vücut yapısına sahip olurlar.

 

3 ) Takım halinde oynandığı için iletişim becerileri artar, yardımlaşma duyguları gelişir ve karşılıklı anlayış duygusu gelişir.

 

4 ) Basketbol sporunda da diğer sporlarda olduğu gibi birçok kural vardır. Basketbol oynayan çocuklarda kurallara uyma ve kurallara uyarak başarılı olma duygusu çok üst düzeyde olur.

 

5 ) Basketbol sporu ile ilgilenen çocuklar diğer spor dallarında olduğu gibi dengeli beslenmeyi alışkanlık haline getirir, antrenman programlarına göre beslenmelerine titizlik gösterirler.

 

Kulüp açıklamaları ve şartları;

 

Kulüp sayımız sınırlı olup kulübe seçilen öğrencilerimiz okul takımına seçilme şansı artacaktır.

Kulübe gelen öğrenci eşofmanı ve spor ayakkabısı ile kapalı spor salonumuzda hazır bulunmalıdır.

 

OLİMPİYAT MATEMATİK KULÜBÜ

Matematik Olimpiyat Kulübü 9. Ve 10. Sınıf seviyelerinde 10 kız/erkek öğrenciye açıktır.  Çalışmalar sınıf  ortamında yapılır. Öğrenciler kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde, okulumuzu matematik olimpiyatlarında temsil eder.

 

KULÜBÜN AMACI

Öğrencilere soyut ve analitik düşünmeyi yorum yapabilme yeteneği kazandırmak. 

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek.

 

KULÜP KATILIM KRİTERLERİ

Kulübe  matematiğe ilgi duyan ve kendini bu yönde geliştirmeyi hedefleyen öğrencilerle çalışır. 

 

KULÜP KURALLARI

Sınıf içi kurallara uymak.

Öğretmenlerin verdiği görev ve sorumlulukları yerin e getirmek .

Verilen çalışmaları zamanında yapmak ve tamamlamak. 

 

BİLİM FEN VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ

Kulübün Amacı

           Öğrencilerde bilimsel düşünme gücünü geliştirerek, bir bilim adamı gibi dav¬ranıp günlük hayatta karşılaşılan problemleri etkin bir şekilde çözüme ulaştırma, problem çözme basamaklarını kullanmak.

Fen Bilimleri dersi ile ilişkilendirerek keyif i ve verimli ders çalışma davranışları, analiz, sentez, değerlendirme gibi üst düzey beceriler kazandırmak, tasarı geliştir¬meye, hayal etmeye, planlamaya, kurgulamaya dayalı bir öğrenme anlayışı geliştirmektir.

Neden Bu Kulübü Seçmelisin?

           Bilimsel tutum ve beceri kazanmak için, problem çözümünde ya da ihtiyaç du¬rumunda yeni tasarı ve fikir geliştirerek somut proje oluşturmak için, performans ve projelerle yurt içi ve yurt dışında okulumuzu temsil etmek için.

Kulüp Çalışmasının İçeriği

          Bu kulübün içeriğinde özgün projelerin üretildiği, öğrencilerin keyif e katıldığı bir ortam vardır. Ayrıca öğrencilerin bilimsel tutum sergileyerek onların ilgisini çeken ve onları motive eden konular doğrultusunda çözüm yolları geliştirmesi ve yaratıcı fikirler üretmesi sağlanır. Kulüp kapsamında önce öğrenciler problem çözme teknikleri hakkında bilgilen¬dirilir. Bu bilgiler doğrultusunda öğrenciler kendi problemlerini bulup bu problemler¬le ilgili problem çözme basamaklarına uygun olarak somut projeler üretir.

Kulübün Özel Şartları

 * Meraklı, araştırmacı, öğrenmeye her zaman açık, kritik düşünen, yaratıcı ve azimli, hayal kırıklığı ve başarısızlıklarla mücadele edebilen öğrenciler bu kulüpte başarılı olabilir.

 * Öğrenciler yapması gereken sorumlulukların bilincinde ve istekli olmalıdır.

 * Kulüp çalışmaları süresince gerekli malzeme ve araçların temini öğrenciler tarafından karşılanır.

 

TİYATRO KULÜBÜ

Yaşanmış veya yaşanabilecek olayların taklit veya benzetme yoluyla seyirci karşısında canlandırılmasına tiyatro denir.

 

Tiyatro Kulübünün Amaçları:

Tiyatro kulübünün öncelikli amacı öğrencilerin sanatı tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamaktır. Tiyatro kulübü, gönüllü olarak tiyatroyu seçen öğrencilerden ve danışman öğretmenlerden oluşur. Öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak birincil amaçtır.  Kulüp bünyesindeki herkes değişik düzeylerde sorumluluk alır.

 

Genel olarak Tiyatro Kulübü:

*Tiyatro türünü sevdirmeyi

*Tiyatro eserlerini tanıtmayı

*Öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmeyi

*Görev ve sorumluluk alabilmeyi

*Bireysel olarak ya da başkalarıyla işbirliği içinde olabilmeyi

*Sinema ve tiyatro sanatçıları hakkında genel kültür oluşturmayı

*Ana dilimizi doğru ve etkili kullanmayı amaçlamaktadır.

 

Tiyatro kulübünde öğrenciler her hafta düzenli olarak aldıkları tiyatro eğitimiyle,  bedenlerini ve seslerini kullanma becerilerini geliştirecekler, eğlenceli bir atmosfer içinde rol oynamayı, taklit etmeyi, jest ve mimiklerini kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı öğreneceklerdir.

 

Neden bu kulübü seçmelisiniz?

Hayal dünyanızı genişletebilmek, kendinizi daha iyi ifade edebilmek, sosyalleşebilmek, kendinizi keşfetmek için tiyatro kulübünü seçmelisiniz.

 

İNGİLİZCE KISA FİLM KULÜBÜ

YABANCI DİL KISA FİLM KULÜBÜ – FOREIGN LANGUAGES SHORT FILM CLUB

 

Kulübün Amacı

 

Öğrencilerimizin yabancı dile olan ilgisini canlı tutup, dil kullanımını aktifleştirerek sevdirmek, insanların sosyal ortamlarda yaşadığı duygu ve düşüncelerini dramatize edip anlaşılır eserler yaratmaktır.

 

Kulübün Hedefi

 

Öğrencilerimizin seviyelerine uygun olarak yazılmış senaryoları kısa film tadında deneysel, imgesel, canlandırma ve kurmaca bölümlerine ayırarak tamamen birbirinden bağımsız 7-8 dakikalık kısa filmler ortaya çıkarmaktır.

 

Kulübün Kriterleri

 

• Özgüveni yüksek,

• Taklit yeteneği olan, 

• Tiyatro kabiliyetine sahip, 

• Sorumluluk sahibi, 

• Duygu ve düşüncelerini ifade etmekte zorlanmayan öğrenciler kulübümüze kabul edilecektir.