Sosyal ağlarda biz

LİSE KAMPÜSÜMÜZ

LİSE KAMPÜSÜ

        Çamlıca Okulları öğrencilerimizi okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimde en modern yöntemleri kullanmayı ve öğrencilerimizin hedefleri doğrultusunda ilerleyebilmelerini gaye edinmiştir.

        Çamlıca Okulları çağın gereksinimlerine uygun eğitim veren ve eğitim bilimlerinde gerçekleşen yeniliklere ivedi adapte olan bir eğitim kurumudur. Çamlıca Lise Kampüsümüzde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı itibari ile bu dinamik yapıyı oluşturduk. Öğrencilerimizi Hedeflerindeki üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlamak ve bunun yanında akademik eğitime kolayca adapte olmalarına ön ayak olabilmek için çok önemli adımlar attık.

        Ayrıca öğrencilerimizin okulda öğrendikleri bilgileri gerçek hayatlarında da kullanabilmeleri, ve ar-ge çalışmalarında başarılı olabilmeleri için düşünsel becerilerini bütünleştirici bir eğitim sistemi ile destekleyen bir eğitim modeli uygulanır. Böylece üretebilen ve ülkesine fayda sağlayan Çamlıca Liseli gençler yetiştiririz.

        Mutlu, özgüveni gelişmiş, sorgulayan, eleştirel ve yaratıcı düşünen, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenen, öğrenmenin ve gelişmenin keyfine varan, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan, yeniliğe ve gelişime açık, kendi kültürünü özümsemiş, farklı kültürlerin görüş ve değerlerine saygı duyan dünya insanları yetiştirme vizyonu ile yönetim, öğretmen, çalışan, veli ve öğrencilerimizle birbirine kenetlenmiş, paylaşımcı ve karşılıklı sorumlulukların bilincinde olan güçlü bir aileyiz.