Sosyal ağlarda biz

Vizyonumuz-Misyonumuz-Değerlerimiz

 
 
 
Vizyonumuz:
 
Eğitim ve öğretim hizmetlerini bilim ve teknolojinin ölçütleri doğrultusunda yürüten, değerleriyle barışık, sürekli gelişen, nitelikli ve yenilikçi bir kurum olmaktır.
 
Misyonumuz:
 
Mutlu,
 
Özgüveni gelişmiş, 
 
Sorgulayan,
 
Eleştirel ve yaratıcı düşünen, 
 
Kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenen,
 
Öğrenmenin ve gelişmenin keyfine varan,
 
Güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan, 
 
Yeniliğe ve gelişime açık,
 
Kendi kültürünü özümsemiş,
 
Farklı kültürlerin görüş ve değerlerine saygı duyan dünya insanları yetiştirmektir.
 
 
Değerlerimiz:
 
• Ulusal ve uluslararası değerleri kavrayıp benimsemiş, başarılı bireyler yetiştiririz.
 
• Öğrencilerimizi her yönüyle tanır, onların yeteneklerinin gelişmesi için uygun ortamlar oluştururuz.
 
• Öğrencilerimize ana dilimizin yanı sıra, İngilizce ve ikinci yabancı dili de, sosyal ve akademik yaşamlarında doğru ve etkin olarak kullanabilecekleri düzeyde öğretiriz.
 
• Öğrencilerimizin teknolojiyi özümsemelerini, teknolojik gelişmelerden her fırsatta yararlanmalarını sağlamak amacıyla onlara zengin öğrenme ortamları sunarız.
 
• Matematiği yorumlayabilen, yeteneklerini en üst düzeyde ortaya çıkaran nesiller yetiştiririz.
 
• Sunacağımız eğitim kalitesinin, çalışanlarımızın kalitesi ile başladığına inanan bir kurum olarak; kurumlarımızda adil, güvene dayalı ilişkiler, sevgi, saygı, empatik yaklaşım, gönüllülük, çalışma ve sürekli öğrenmeyi önde tutarız.
 
• Yönetim, öğretmen, çalışan, veli ve öğrencilerimizle birbirine kenetlenmiş, paylaşımcı ve karşılıklı sorumluluklarının bilincinde olan güçlü bir aileyiz.
 
• Tüm çalışanlarımız, iş birliği ve dayanışmanın öne çıktığı bir çalışma ortamında bilgi ve birikimlerini paylaşarak demokratik bir ortamda işlerini severek yapar.
 
• Çalışanlarımızın yenilikçi görüşlerine değer verir, gelişimlerini destekler, başarılarını takdir ederiz.
 
• Kişisel ve toplumsal sorumlulukları almaya her zaman gönüllüyüz ve bunun ülke için taşıdığı önemin bilincindeyiz.
 
• Ulusal ve uluslararası değerleri özümseyip bütünleştirir, bunların ışığında yeni değerlerin geliştirilmesinde model oluruz.
 
• Bilim, kültür, sanat ve spor etkinliklerine, ulusal ve uluslararası düzeyde katılmak ve bu etkinliklerde başarılı olmak öncelikli hedeflerimizdendir.