Sosyal ağlarda biz

Ödev / Etüt Çalışmaları

 
 
*Her ders öğretmeni müfredata uygun olarak ödevlendirmeler yapar.
 
*Tüm etüt ve ödev çalışmaları okulumuzunn hafızası olan ÇamlıcaNET'e işlenir.Öğrenci ve velilerimiz ilgili takipleri buradan yaparlar.
 
*Okulumuzda 12.00 - 12.40 ve 16.00 - 16.40 saatleri arasında her gün düzenli olarak etüt çalışmaları yapılmaktadır.
 
*Sınav sonuçları değerlendirilerek konu eksikliği olan öğrencilere belirli aralıklarla etütler düzenlenmetedir.
 
*Çamlıcada öğrenci akademik olarak eksiklerini takip edebildiği bir sitem içerisinde yetiştirmektedir.