Sosyal ağlarda biz

Yabancı Dil

Okulumuzda, yabancı dili etkin ve yetkin olarak kullanmanın değerli bir yaşam becerisi olduğuna inanırız.Bu doğrultuda öğrencilerimize İngilizce ve Almanca olmak üzere iki yabancı dil eğitimi vermekteyiz.

Çamlıca okulları olarak entellektüel fikir alışverişinde iletişim aracı olması bakımından yabancı dile büyük değer veririz. Bu bağlamda mezun olan her öğrencimizin uluslararası platformda kendini ifade edecek bir dili bilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla öğrencilerimize dil eğitimi veriyoruz.

Yabancı dil öğretim süreçlerimiz öğrencilerimizin düzeylerine ve yaş özelliklerine uygun olarak yapılandırılmıştır.

Yabancı dil öğretimi, dilbilgisi, dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü anlatım ve yazma dil becerilerinin kullanılarak,etkinlik ve projeler aracılığıyla, günlük yaşamla bağlantılı yürütülür.