Sosyal ağlarda biz

Öğrencileri Tanıma ve Öğretmen Yaklaşımları

Akademik ve Davranışsal Değerlendirme
 

Öğrenci Gelişim Profili
Çamlıca Okullarında öğrenciler aşağıdaki ölçütler çerçevesinde öğretmenler tarafından izlenir ve kendilerine destek sağlanır. Bu bilgiler eşgüdüm çerçevesinde Şube Öğretmenler Kurullarında bir form aracılığı ile paylaşılır. Bu sayede ilgili öğrenci hakkında en kısa sürede problem olmadan çözüm seçenekleri ortaya konulmuş olur.

Bu ölçütler öğrencilere dönem başında bildirilerek gelişim aşamaları için öğrencinin destekleneceği alt başlıklar paylaşılmış olur. Bu sayede Öğrencinin tüm öğretmenler tarafından bütünsel olarak değerlendirilmesi gerçekleşmiş olur.
 

Akademik Boyut
 Dersi Dinleme
 Derse Katılım
 Ders Araç Gereçlerini Yanında Bulundurma
 Ödev Yapma
 Dersi Öğrenebilme Potansiyeli
Davranış Boyutu
 Ders Ortamına Uygun Davranmak
 Öğretmenleri ile İletişim
 Arkadaşları ile İletişim
 Derse Geç Kalma ve Devam