Sosyal ağlarda biz

Kayıt Şartları ve Kayıt Formu

1. Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
2. Sınıf huzurunu bozan öğrencilerin okul ile ilişkisi kesilir.
3. Her öğrenci/veli okul prensip ve kurallarına uymayı kabul eder.
4. Ortaokul grubuna tüm kayıtlar sınavla kabul edilir. Sınavlar Ocak ayında genel, bu tarihten sonra ise bireysel olarak yapılır.
5. 5. Sınıf öğrencileri en az teşekkür belgesi almış olmaları gerekir.
6.  6., 7. ve 8.  Sınıf öğrencileri ise takdir belgesi almış olmaları gerekir.
7. LGS grubu öğrencileri ayrıca dönem başı Hazır Bulunuşluk Sınavına tabi tutulur.
 
 
NOT:  8. sınıf için kayıt yaptırmış  öğrenciler için, gerekli görülmesi durumunda Çamlıca Okulları ayrıca  sınav yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler kayıt yaptırmış olsalar dahi kayıtları iade edilecektir.

Öğrenci Bilgileri

İsim ve Soyisim(Zorunlu)
TC Kimlik No(İsteğe Bağlı)
Doğum Tarihi(Zorunlu)
Doğum Yeri
Cinsiyet(Zorunlu)
Başvurulan Sınıf(Zorunlu)

Ulaşım Bilgileri

Ulaşım Bilgileri(Zorunlu)

Baba

Adı Soyadı(İsteğe bağlı)
Cep Telefonu(Zorunlu)
E-Posta Adresi

Anne

Adı Soyadı(İsteğe bağlı)
Cep Telefonu(Zorunlu)
E-Posta Adresi

Velisi

Velisi(Zorunlu)
Diğer ise Adı Soyadı(Zorunlu)
Yakınlık Derecesi(Zorunlu)
Cep Telefonu(Zorunlu)
E-Posta Adresi(Zorunlu)