Sosyal ağlarda biz

MAPP'le Kariyer Planlama

Öğrenciler MAPP'le Kariyer Planlıyor

ÇAMLICA Kolejinde her öğretim yılın Ekim ayında, tüm lise öğrencileri MAPP Kariyer Testi ile kariyer planlarını yapıyor, gözden geçiriyor ve gelecek hayallerine doğru yol alıyor.

Kariyer Odaklı Yetenek Merkezli Eğitim Modeli uygulamakta olan ÇAMLICA Koleji Liseleri, kariyer rehberlik hizmetlerini üretirken öğrencilerinin kullanımına sunduğu araçlardan biri de MAPP'tir. MAPP, bireysel potansiyelin motivasyonel değerlendirilmesi anlamına gelen Motivational Appraisal of Personal Potential ifadesindeki sözcüklerin ilk harflerinden oluşan kısaltma ve bir markadır. 1995 yılından beri başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın hemen hemen her ülkesinde uygulanmakta. Bugüne kadar Dünya genelinde 7 milyondan fazla kişi MAPP™ Kariyer Testi’ni yapmıştır.

Gelecek, Yetenekle Tasarlanır

ÇAMLICA’taki, bütün öğretim ve eğitim işleyişi, gençlerin başarılı ve mutlu olacağı bir gelecek için tasarlandı. Üniversite hazırlık sürecindeki ders seçiminden, yükseköğretim programlarında hedefler belirlemeye; sanatsal-kültürel-sportif kulüplerden, kariyer eğilimlerine kadar yetenek kavramı üzerinde duruluyor. Yeteneğin, insan yaşantısını şekillendiren doğal bir motivasyon kaynağı olduğundan, yeteneğini tanıyan onu geliştirme imkanı bulan gençler, doyumlu bir kariyere ulaşacaktır.

ÇAMLICA Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, bütünsel rehberlik anlayışı içinde öğrencilerine sunduğu  MAPP Kariyer Testi, motivasyonel kaynaklarını fark etmelerini, kariyer tercihlerinde objektif verilerle çalışmalarını sağlıyor. Yurt dışında, insan kaynakları kuruluşlarının, kariyer koçlarının yaygın olarak kullandığı MAPP, insanların tamamen kendilerine özgü ilgi ve yeteneklerini kullanabilecekleri böylece mutlu ve başarılı olabilecekleri bir meslek bulmalarına yardımcı oluyor.

Hangi Gelecek, Nasıl Bir Kariyer?

MAPP Kariyer Testi öğrencilere kendilerini tanımaları için ayna tutuyor, yön bulmaları için pusula oluyor. ‘Hangi hangi üniversite?’ sorusunun yanıtından daha önemlisi olan ‘Hangi meslek, hangi gelecek, nasıl bir kariyer?’ sorularını yanıtını bulmalarına yardımcı oluyor. Lise yılları üniversite hazırlığı içinde bulunan yıllardır. Bu çok önemli süreçte MAPP, genç öğrencileri gelecek üzerindeki kişisel etkilerini fark etmelerini de sağlar, onları harekete geçirir. Kendisine ‘Bu hayat enerjimle neler yapabilirim?’ diye soran gençlerin güçlü yanıtlar vermesini sağlar.

Kariyer Kulüpleri Seçilecek

Öğrenciler için 500 meslek, onların kişisel özelliklerine göre sıralanır. Öğrencilik rolünde daha iyisini yapmak için motive eder. Öğrenciye okul ve sınav motivasyonu sağlar. MAPP, güvenilir, geçerli bilimsel bir envanterdir. ÇAMLICA Koleji öğrencilerinin İnteraktif Sistemleriyle eriştikleri MAPP Online bir araç olduğu için kısa sürede, keyifle tamamlanır. Çabucak raporlanır ve sürekli online olarak erişilip paylaşılabiliyor.

Okul rehber öğretmenlerinin yönlendirmesiyle uygulanan ve bireysel görüşmelerle de değerlendirilen MAPP Analizi, öğrencilerimizin seçecekleri Kariyer Kulüpleri için de önerilerde bulunuyor.