Sosyal ağlarda biz

ÜNİVERSİTE DANIŞMANLIK BİRİMİ

           Okulumuzda öğrencilerin üniversite sınavlarına (TYT-1.Basamak),  AYT -2.Basamak) ve YDS’ye etkin olarak hazırlanabilmeleri amacıyla üniversite danışmanlık birimi oluşturulmuştur. Birimin amacı, gerek Türkiye’de ve gerekse Yurtdışında  üniversite eğitimine devam etmek isteyen öğrencileri gerek akademik gerekse psikolojik olarak sınavlara etkin olarak hazırlamak, üniversite ve yükseköğretim programlarını tanıtmak, başvuru, tercih ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştirmektir. Gelişimsel rehberlik programı kapsamında hazırlanan çalışmalar 11 ve 12. sınıflarda yoğun olmak üzere 9. ve 10.sınıfları da kapsamaktadır.

ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLIK SÜRECİ
 
Akademik Çalışmalar;
 
MEB yıllık planlarına uygun olarak tam öğrenme yöntemiyle tüm kazanımların eksiksiz olarak verilmesi yanında (TYT-1.Basamak),  AYT -2.Basamak) ve YDS sistem özelliklerine paralel olarak ek çalışma programları oluşturulmuştur.
 
Sınavlara temel teşkil eden derslere yönelik yapılan hazırlık çalışmalar basılı ve dijital kaynaklarla desteklenmektedir.  Bu kapsamda ders anlatım föyleri, soru bankaları, konu değerlendirme sınavları ve işlenen ya da genel olmak üzere deneme sınavları uygulanmaktadır.
 
Konu değerlendirme ve deneme sınavları sonunda ölçme değerlendirme birimi tarafından gelişim raporları hazırlanır. Hazırlanan raporlarda özellikle desteklenmesi gereken alanlar belirlenerek takviye/pekiştirme çalışmaları yapılır.
 
Konu değerlendirme ve deneme sınav sonuçları tüm öğrenci velilerine elektronik ortamda gönderilerek, etkin bir takip süreci sağlanır.
 
Tüm derslerde gerek teorik gerekse uygulama çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi amacıyla programlı olarak ödev uygulaması yapılmakta ve takip edilmektedir.
 
Haftalık ders programı dışında hafta içi ek çalışma programı oluşturulur ve sene başında tüm öğrencilere duyurulur. MEB onayıyla gerçekleşen çalışmalar okul çıkış saatinden sonra takviye kurs programı şeklinde uygulanır.
 
 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Çalışmaları
      Okulumuzda uygulanan üniversite hazırlık programı kapsamında, rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları, akademik programın ayrılmaz ve tamamlayıcı yanını oluşturur. Eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal gelişim alt başlıklarıyla yürütülen çalışmalarla öğrencilerin motivasyonlarını üst düzeyde sağlanması amaçlanır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar;
 
- Öğrenci tanıma çalışmaları: Bireysel görüşmeler, grup çalışmaları ve ölçme araçlarının uygulanması sonunda öğrencilerin yetenek, ilgi, kişilik özellikleri, çalışma yöntemleri, mesleki gelişimleri ve değerleri, mesleki olgunluk düzeyleri belirlenerek bireysel yönlendirmeler yapılır.
 
- Bilgilendirme çalışmaları: Üniversite sınav sistem özellikleri, ortaöğretim başarı puanının önemi, çoktan seçmeli test tekniği, yükseköğretim programları (meslek) ve üniversite tanıtımları, üniversite ziyaretleri, üniversite yaşamı, kariyer gelişimi ve meslek tanıtım günleri, sınavlara başvuru süreci, bilinçli tercih kullanımı vb. çalışmalar basılı yayın, seminer ve gezi şeklinde yapılır.
 
- Destekleme çalışmaları: Motivasyon sağlama, hedef belirleme, sınav kaygısı çalışmaları, başarılı olma stratejileri, farklı derslere çalışma yöntemleri vb. çalışmalar kişisel-sosyal rehberlik kapsamında bireysel ya da grup çalışmaları şeklinde yapılır.