Sosyal ağlarda biz

Değerler Eğitimi

Sevgiyle Bilgiyi Buluşturuyoruz

 
      Günümüzde karşılaştığımız ruhsal sorunların önemli bir kısmının belli değerlere uygun bir hayat tarzından uzak kalmanın sonucu olduğu görüşü kabul görmektedir. Öğrencilerimizin nitelikli gelişmeleri adına onlara kazandırılması gereken değerlere önem veren kurumumuz; “Değerler Eğitimi Programı” kapsamındaki temel erdemleri bir program dahilinde öğrencilerimizle paylaşmaktadır.
 
Adalet,
Anne Baba Sevgisi, 
Şefkat ve Merhamet, 
Doğruluk, Tevazu
İnanç, 
Sevgi ve Saygı, 
 
gibi başlıkları değerler ve karakter eğitimi kapsamında öğrencilerimizle beraber uygulamayı önemsiyoruz. Amacımız kendisi ile barışık, topluma ve insanlığa faydalı olma heyecanını taşıyan, paylaşmayı bilen kanaatkâr, inançlı, barışçı ve çevreci değerli öğrenciler yetiştirmek…